Wyszukiwanie terminów

Spis terminów


U


Układ stosów warstw

Uławicenie

Upad warstw

Upakowanie

Upłynnienie

Uskok

Uskoki kulisowe

Uziarnienie

Uziarnienie frakcjonalne