ulozenie_stosow_warstw.GIF

Układ stosów warstw

Układ stosów warstw (ang. stratal stacking pattern), w stratygrafii sekwencyjnej jest to to charakterystyczny sposób uporządkowania facji sedymentacyjnych, który stanowi podstawowy składnik budujący sekwencje, parasekwencje i ciągi systemowe a także definiujący ich powierzchnie graniczne (np. powierzchnie maksymalnego zalewu, granice sekwencji itd.).

Choć jest dokładniej zdefiniowany w znaczeniu geometrycznym może być traktowany jako synonim architektury osadów. Układ stosów warstw jest odzwierciedleniem warunków, które panowały w trakcie jego depozycji, tzn. relacji pomiędzy ilością transportowanego materiału osadowego a dostępną dla niego akomodacją. W warunkach wybrzeża morskiego, ten charakterystyczny układ wskazuje na agradacyjny, progradacyjny i retrogradacyjny przyrost (pokazane na rysunku po prawej stronie) wraz z ich charakterystycznym gradacją uziarnienia.

W systemach depozycyjnych, które są niezależne od trendów obserwowanych na wybrzeżu morskim układy stosów warstw mogą być określone na podstawie regionalnych zmian depozycyjnych oraz rodzaju ograniczających je powierzchni. Takie zmiany także wynikają z cyklicznych zmian relacji pomiędzy dostawą materiału osadowego a akomodacją. Przykładem może być wzrost udziału osadów pozakorytowych w środowisku rzecznym związany z subsydencją obszaru.

Literatura:

Catuneanu,O., 2002. Sequence stratigraphy of clastic systems: concepts, merits, and pitfalls. Journal of African Earth Sciences 35, 1–43 dostępny dzięki SEPM (Society for Sedimentary Geology)
Catuneanu, O., Bhattacharya, J. P., Blum, M. D., Dalrymple, R.W., Eriksson, P. G., Fielding, C. R., Fisher, W. L., Galloway, W. E., Gianolla, P., Gibling, M. R., Giles, K. A., Holbrook, J. M., Jordan, R., Kendall, C. G. St. C., Macurda, B., Martinsen, O. J., Miall, A. D., Nummedal, D., Posamentier, H.W., Pratt, B. R., Shanley, K.W., Steel, R. J., Strasser, A., Tucker, M. E., 2010. Sequence stratigraphy: common ground after three decades of development. First Break 28, 21–34
Catuneanu, O., Galloway, W.E., Kendall, C.G.St.C., Miall, A.D., Posamentier, H.W., Strasser, A. and Tucker, M.E., 2011. Sequence Stratigraphy: Methodology and Nomenclature. Newsletters on Stratigraphy 44/3, 173-245 dostępne dzięki Department of Earth and Atmospheric Sciences, University of Alberta
Heller, P.L., Paola, C. 1996. Downstream changes in alluvial architecture; an exploration of controls on channel-stacking patterns. Journal of Sedimentary Research 66, 297-306 dostępne dzięki Department of Geology and Geophysics, University of Wyoming