Upad.GIF

Bieg i upad

Upad (ang. dip) to kat nachylenia warstw skalnych, struktur sedymentacyjnych lub tektonicznych (np. uskoków). Kierunek upadu to kierunek przy którym zapadająca powierzchnia ma największe nachylenie, prostopadły do biegu.

Bieg (ang. strike) to orientacja przecięcia danej powierzchni (warstwowania lub zuskokowania) z powierzchnią poziomą, mierzona względem północy.

Upad strukturalny (ang. structural dip) to nachylenie warstw, które jest wynikiem deformacji tektonicznych. W odróżnieniu od niego upad depozycyjny (ang. paleoslope inclination) związany jest z pierwotnym zapadaniem warstw w basenie sedymentacyjnym.