Uskoki kulisowe

uskoki%20kulisowe.GIF

Uskoki kulisowe (ang. en echelon faults) to drugorzędne struktury tektoniczne stanowiące serię równoległych w planie uskoków o orientacji skośnej do kierunku głównego ruchu przesuwczego.

Uskoki kulisowe są pochodne działaniu głównego uskoku przesuwczego w podłożu. Kąt ścinania jest równy kątowi tarcia wewnętrznego mas skalnych. Dlatego orientacja przebiegu uskoków kulisowych mierzona do przebiegu głównego uskoku wynosi $\beta$ = 45O - $\phi$ (Dadlez i Jaroszewski 1994). Podobny mechanizm jest związany z powstawaniem fałdów kulisowych.

Literatura

Dadlez, R., Jaroszewski, W. 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa