Wał peryferyjny

Wał peryferyjny (ang. peripheral bulge), także nazywany wypiętrzeniem przedgórskim (ang. forbulge) lub wypiętrzeniem fleksuralnym (ang. flexural bulge) to wypiętrzona część basenu przedpola, która położona jest w sąsiedztwie w basenu przedgórskiego (ang. foredeep).