Wapien węglowy

Facja wapienia węglowego termin odnoszący się do dolnokarbońskich utworów węglanowych, w odróżnieniu od facji kulmowej związanej z osadami klastycznymi.