Ogmore.jpg

Wapien węglowy

Wapień węglowy (ang. Carboniferous limestone) termin odnoszący się do dolnokarbońskich systemów węglanowych, w odróżnieniu od facji kulmowej związanej z osadami klastycznymi.

Nazwa była tradycyjnie stosowana w już XIX wieku w odniesieniu do wapieni dolnego karbonu w zagłębiu węglowym w południowej Szkocji (Hind 1990) i przeniesiona na początku XX wieku w rejon południowo-zachodniej Anglii (Bristol i Somerset) i południowej Walii jako określeniena stropowych partie wapieni dolnego karbonu (Kellaway i in. 1993).

Na zdjęciu warstwy płytkomorskich (przybrzeżnych) wapieni dolnego karbonu ze skamieniałościami korali, brachiopodów i liliowców w Ogmore-by-Sea, Południowa Walia. Poszczególne powierzchnie warstwowania reprezentują kopalne dno ciepłego równikowego morza z karbonu (Simms i in. 2002). Szczyt klifu pokrywa się z powierzchnią znacznej niezgodności erozyjnej powstałej we wczesnej jurze w warunkach kontynentalnych (tworzącej liczne głębokie rozcięcia związane z dolinami rzecznymi).

Literatura

Hind W. 1900. A Monograph of the British Carboniferous Lamellibranchiata, Volume 1, Palaeontographical Society
Kellaway G.A., Welch F.B.A., Ivimey-Cook H.C. 1993. Geology of the Bristol District: Memoir for 1:63 360 Geological Special Sheet (England and Wales), H.M. Stationery Office
Simms M.J., Little C. T.S., Rosen B.R. 2002. Corals not serpulids: mineralized colonial fossils in the Lower Jurassic marginal facies of South Wales. Proceedings of the Geologists’ Association, 113, 31–36