Wapienie.tif

Wapień

Wapienie (ang. limestone) to rodzaj skał węglanowych zbudowanych głównie z węglanu wapnia. Ze względu na ich stopień przekrystalizowania skały zbudowane z węglanu wapnia można podzielić na muły wapienne (luźne), kredy (słabo zrekrystalizowane), wapienie i marmury zaliczane już do skał metamorficznych.

Ze względu na ich teksturę, Łydka (1985) dzieli wapienie na:

  • mikrogranularne (ziarna poniżej 20 mikrometrów)
  • gruzełkowe
  • oolitowe
  • zlepieńcowate (frakcja żwirowa)
  • martwice (przechodzące w wyniku diagenezy w trawertyny)
  • organogeniczne (nagromadzenie szczątków organizmów w tym rafowe, zlepy muszlowe, czyli lumaszele, otwornicowe, czyli kreda pisząca, stromatolitowe

Literatura

Flügel E. 2009. Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application, Springer
Łydka K. 1985. Petrologia skał osadowych, Wydawnictwa Geologiczne