Semiwariogram.GIF

Wariogram w geologii

Wariogram (ang. variogram) w geostatystyce to funkcja wyrażająca korelację pomiędzy dwoma punkatami w zależności od odległości pomiędzy nimi. Oś x przedstawia odległość pomiędzy punktami, natomiast y różnicę pomiędzy wartościami parametru w tych punktach podniesioną do kwadratu. Zakres funkcji (range) wyraża maksymalną odległość, przy której zachodzi korelacja pomiędzy wartościami w dwóch punktach. Po przekroczeniu tej odległości, brak jest zależności pomiędzy wartościami w określonych punktach.

Wariogram eksperymentalny to wykres punktów dla danych terenowych, natomiast dopasowana do niego krzywa wraz z zakresem, progiem i efektem samorodkowym to model wariogramu lub wariogram teoretyczny. W przypadku izotropowego ośrodka jeden wariogram może opisać zależności we wszystkich kierunkach. W geologii ośrodek jest jednak anizotropowy, stąd wariogram musi być konstruowany dla wszystkich trzech kierunków.