Węglanowe skały

Osadowe skały węglanowe (ang. carbonate rocks) to rodzaj skał o pochodzeniu chemicznym lub biochemicznym zbudowane z kalcytu, aragonitu, dolomitu lub syderytu.

Skały węglanowe obejmują głównie wapienie (zbudowane z węglanu wapnia), dolomity (zbudowane z węglanu magnezu) i przejściowe rodzaje skał (wapienie dolomityczne, dolomity wapienne). Margle to skały węglanowe o znacznej zawartości minerałów ilastych.

Kopalne skały wapienie są zbudowane z kalcytu (trzeciorzędowe i starsze), natomiast współczesne wapienie zawierają głównie aragonit, który jest ostatecznie przekształcany w kalcyt. Wapienie mogą być zbudowane z

  • klastów (fragmentów szkieletów organizmów, ooidów, peloidów),
  • mikrytu (czyli mułu wapiennego) oraz
  • sparytu (kryształów kalcytu o większej średnicy).

Wapienie powstają głównie w środowisku morskim (wody morskie są nasycone węglanem wapnia sięgając 80 g/m3).