Wodoprzepuszczalność

lub przepuszczalność hydrauliczna (ang. hydraulic conductivity) to zdolność ośrodka (skał, luźnych osadów) to przewodzenia wody i jest wyrażana za pomocą współczynnika filtracji $k$ (ang. coefficient of permeability) opisywanego przez wprowadzone w 1856 roku prawo Darcy:

$k = v/i$

gdzie $v$ to średnia prędkość wody w temperaturze 10 stopni C a $i$ to spadek hydrauliczny na odcinku, na którym mierzona jest przepuszczalność ośrodka.