Wskaźnik piaskowy

Wskaźnik piaskowy lub punkt piaskowy (ang. sand equivalent test SE, także zamiennie clay content) to proste badanie stosowane w geotechnice, które ma za zadanie wykazać zawartość frakcji ilastych w piaszczystych gruntach nasypowych.

Wartość punktu piaskowego wyrażana jest w procentowym udziale zawartości piasku do zawartości frakcji ilastych.