Wskaźnik plastyczności

Wskaźnik plastyczności IP (ang. plasticity index) to różnica pomiędzy granicą płynności i plastyczności: IP = wL - wP, czyli rozpiętość zakresu wilgotności, przy której grunt zachowuje się w sposób plastyczny.

Wskaźnik plastyczności pośrednio wskazuje na zawartość minerałów ilastych i dlatego może być stosowany do określania podatności gruntu na pęcznienie.

Literatura:

Glinicki S. P. 1990. Geotechnika budowlana. Skrypt Politechniki Białostockiej dostępny dzięki Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej
Koloski J.W., Schwarz S.D., Tubbs D.W. 1989. Geotechnical Properties of Geologic Materials. Washington Division of Geology and Earth Resources Bulletin 78
Schofield A.N., Wroth C.P. 1968. Critical State Soil Mechanics, Chapter 8: Laboratory testing. McGraw-Hill dostępne dzięki Geotechnique.info
Waltham T. 2002. Foundations of Engineering Geology, Spon Press