Wskaźnik zagęszczenia

Wskaźnik zagęszczenia Is (ang. degree of compaction, DPr) parametr stosowany w geotechnice do określania zagęszczania gruntu, stanowi stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntu do jego maksymalnej gęstości objętościowej (określanej w badanu metodą Proctora).

Parametr stosowany wraz z kalifornijskim wskaźnikiem nośności (CBR).

Literatura

Clayton, C.R.I., Matthews, M.C., Simons, N.E. 1995. Site Investigation, Laboratory testing. dostępne dzięki Geotechnique.info
Glinicki, S. P. , 1990. Geotechnika budowlana, Skrypt Politechniki Białostockiej