Współczynnik filtracji

Współczynnik filtracji (ang. coefficient of permeability) to parametr wyrażający wodoprzepuszczalność, wyrażany jednostkach w przepływu w danym okresie czasu (np. m/dobę) i określany symbolem k.