Współczynnik objętościowy

Współczynnik objętościowy (ang. formation volume factor FVF), w metodzie objętościowej obliczania zasobów złóż geologicznych węglowodorów, współczynnik umożliwiający przeliczenie objętości węglowodorów z warunków złożowych na objętość w warunkach powierzchniowych (standardowe ciśnienie i temperatura). Wyróżnia się tu:

  • współczynnik objętościowy dla ropy (Br, ang. oil formation volume factor) oraz
  • współczynnik objętościowy dla gazu (Bg, ang. gas formation volume factor).

Wartość współczynnika objętościowego jest zależna od ciśnienia gazu/gęstości ropy w złożu oraz temperratury i jest wielkością bezwymiarową.