Współczynnik porowatości

Współczynnik porowatości (ang. porosity coefficient) termin wprowadzony w 1931 roku przez H. Briggsa w celu wyrażenia migracji ciekłych zanieczyszczeń. Współczynnik porowatości (kp) oznacza stosunek objętości porów do całkowitej objętości próbki.