WYklinowanie.jpg

Wyklinowanie warstwy

Wyklinowanie warstwy (ang. stratum pinch out) w stratygrafii, stopniowe oboczne zmniejszanie grubości warstwy, aż do jej zakończenia, m.in. jeden z rodzajów pułapek węglowodorów.