Wysadzinowość

Wysadzinowość (ang. frost heave) to zjawisko podnoszenia zmarzniętego gruntu w wyniku tworzenia się w jego obrębie warstwy lodu i wymaga stałego dopływu wody.

Podatność gruntu na wysadzinowość (ang. frost susceptibility) wynika z jego charakterystycznej wielkości porów, która są na tyle małe, że umożliwiają kapilarne podnoszenie się wody gruntowej. Grunty o wysokim zagęszczeniu lub znacznej wielkości porów rzadko są podatne na wysadzinowe.