Zasada następstwa gatunkowego

Zasada następstwa gatunkowego lub następstwa organizmów (ang. law of faunal succession) to zasada stosowana w stratygrafii, która stwierdza, że grupy skamieniałości zwierząt i roślin pojawiają się w zapisie stratygraficznym w określonej kolejności.

Zasada jest wykorzystywana do ustalania wieku względnego skał osadowych. Pewne grupy organizmów pojawiają się i wymierają w określonym czasie w historii Ziemi. Prawo to po raz pierwszy zostało sformułowane w 1669 roku przez Nicolasa Steno, autora zasady superpozycji, choć bardziej jednoznacznie zostało określone w drugiej połowie XVIII wieku przez Jamesa Huttona (także autora definicji niezgodności). Nad podziałem stratygraficznym ze względu na zawartość grup skamieniałości pracował francuski paleontolog Alcide d'Orbigny. Później została wykorzystana przy tworzeniu pierwszych map geologicznych opublikowanych przez Georgesa Cuviera i Alexandre'a Bronniarta w 1811 roku we Francji i przez Williama Smitha w 1815 roku w Anglii. Sam termin następstwa gatunkowego wprowadził William Smith.

Literatura

Kusky, T.M. 2005. Encyclopedia of earth science Infobase Publishing
MacLeod, N. 2011. Principles of Stratigraphy. online