Zeolity

Zeolity (ang. zeolites) to grupa glinokrzemianów sodu i wapnia o skomplikowanej budowie wewnętrznej, tzn. lukach śródsieciowych, które są połączone w kanały.

Są to minerały pochodzenia hydrotermalnego a najbardziej powszechne to natrolit, desmin, filipsyt. Zeolity często tworzą spoiwa skał wulkanoklastycznych. Interesującą cechą zeolitów jest to, że wiążą wodę, zaś oddają ją przy podgrzewaniu. Facja zeolitowa to metamorficzna facja związana z niskimi temperaturami i ciśnieniem.