IMG_20180421_152200.jpg

Zestaw warstw

Zestawy warstw lub ławic (ang. bedset) a także zestawy lamin należą do podstawowych struktur sedymentacyjnych i są wyróżniane ze względu na podobieństwo orientacji, tekstury i składu mineralnego zgodnych warstw, które razem są ograniczone przez ważniejsze powierzchnie warstwowania. Takie powierzchnie warstwowania mogą wiązać się z nieznacznymi powierzchniami erozyjnymi.

Według definicji McKee i Weir wprowadzonej z 1953 roku "zestaw jest grupą względnie zgodnych warstw (lamin) lub przekątnych warstw (lamin), która jest oddzielona od innych jednostek przez powierzchnie erozji, braku depozycji lub nagłej zmiany w charakterze …" Najpowszechniejszym przykładem zestawu lamin są zestawy przekątnych lamin związane z riplemarkami (Campbell 1967). Zestawy warstw tworzą piętra, czyli znacznie większe struktury, które są ograniczone są przez główne powierzchnie niezgodności a ich granice wiążą się ze znacznymi zmianami facjalnymi.

Zdjęcie po prawej stronie przedstawia zestawy skośnie warstwowane, miąższość zestawu ok. 2-3 cm, porwak mioceńskich piasków kwarcowych, środowisko rzeczne, okolice Neubrandemburga, NE, Niemcy.

Literatura

Campbell, C.V. 1967. Lamina, laminaset, bed and bedset. Sedimentology 8, 7-26, dostępne online dzięki SEPM Sequence Stratigraphy Web.
McKee, E.D., Weir, G.W. 1953. Terminology for stratification and cross-stratification in sedimentary rocks. AAPG Bulletin 64
Middleton, G.V. 2003. Encyclopedia of sediments and sedimentary rocks. Springer