Złoże

Złoże to według Prawa geologicznego i górniczego (1994) to "naturalne nagromadzenie minerałów i skał oraz innych substancji stałych, gazowych i ciekłych, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą".

Według polskiej klasyfikacji opartej o ich stopień użyteczności gospodarczej wydzielane są następujące kategorie zasobów złóż surowców mineralnych i energetycznych:

Zasoby_zloz.bmp
  • zasoby geologiczne (ang. resources lub in place resources)
  • zasoby bilansowe (ang. resources supposed economic)
  • zasoby przemysłowe (ang. economic reserves in place)
  • zasoby operatywne (ang. recoverable reserves)
  • zasoby eksploatacyjne, czyli wydobywalne (ang. reserves)

Angielskie terminy pochodzą z ramowej klasyfikacji zasobów Organizacji Narodów Zjednoczonych (Nieć 2008), która jest oparta o stopień rozpoznania geologicznego złóż oraz opłacalność ich wydobycia. Zasoby geologiczne to wszystkie potencjalne, zasoby załóż kopalin obejmująca zarówno zasoby poza bilansowe, jak i bilansowe, czyli takie, które są przydatne ze współczesnego punktu widzenia gospodarki.

Przy wstępnej ocenie zasobów złóż stosowany jest termin technicznie wydobywalne zasoby (ang. technically recoverable resources). Jest to wielkość, jaka może zostać wydobyta przy obecnie istniejącej technologii. Zasoby wydobywalme to wielkość zasobów geologicznych podzielonych przez współczynnik wydobywalności. Przy postępie technologicznym te wielkości ulegają zmianie.

Literatura

Nieć, M. 2008. Międzynarodowe klasyfikacje zasobów złóż. Problemy unifikacyjne. Gospodarka surowcami mineralnymi, 267-275.
Nieć, M. 2009. Polska i międzynarodowa ramowa klasyfikacja zasobów złóż kopalnych stałych i węglowodorów - różnice i podobieństwa, Górnictwo odkrywkowe
Pinkham, A. 2012. Technically Recoverable Resource, Raport dostępny na stronie Massachusetts Institute of Technology
Słupczyński, K., Zubrzycki, A., Nieć, M. 2008. Sposób postępowania w obliczaniu zasobów złóż ropy naftowej niedosyconej, z czapą gazową i złóż gazu ziemnego metodami objętościowymi, Specyfikacja Ministerstwa Środowiska
Prawo geologiczne i górnicze, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku [Dz. U.94.27.96 z dnia 1 marca 1994 r]