Zlustrowanie

Zlustrowanie lub powierzchnia zlustrowania (ang. slickensides lub slickensided surface) to wypolerowana powierzchnia uskokowa powstała w wyniku przesuwaniem jednaj masy skalnej względem drugiej lub też powierzchnia poślizgu związana ze przesuwaniem się masy skalnej w strefie osuwiska. Kierunek poślizgu zaznaczony jest przez orientację serii równoległych bruzd (ang. striation).