Zwilżalność skały

Zwilżalność skały zbiornikowej (ang. wettability of reservoir rock) to jeden z parametrów skał zbiornikowych stosowany w geologii naftowej, który ma wpływ na migrację cieczy w skale.

zwilzalnosc.bmp

Zwilżalność określana jest jako stosunek napięć powierzchniowych na granicach: bardziej gęsta ciecz-mniej gęsta ciecz, bardziej gęsta ciecz-skała i mniej gęsta ciecz-skała. Miarą zwilżania skały cieczą jest kąt zwilżania mierzony przy kropli bardziej gęstej cieczy w jej kierunku (na rysunku po prawej stronie). W zależności od kąta, skała może być:

  • hydrofilowa: kąt zwilżania < 90 stopni
  • hydrofobowa: kąt zwilżania > 90 stopni
  • neutralna: kąt zwilżania = 90 stopni

Literatura

Bobek, J.E., Mattax, C.C., Denekas, M.O. 1958, Reservoir Rock Wettability—Its Significance and Evaluation, Petroleum Transactions, AIME 213, 155–160